Data Gyfunedig LiDAR

Cyfoeth Naturiol Cymru

Techneg fapio o’r awyr yw LiDAR (Light Detection and Ranging), sy’n defnyddio laser i fesur y pellter rhwng yr awyren a’r ddaear. Caiff hyd at 100,000 o fesuriadau o’r ddaear eu cymryd bob eiliad, gan arwain at gynhyrchu modelau manwl iawn o arwynebau a thiroedd ar gydraniadau gofodol gwahanol.

Mae'r ddata gyfunedig yn cynnwys data uchder digidol sydd wedi deillio o arolygon a gynhaliwyd dros sawl blwyddyn, ac maent yn ymdrin ag oddeutu 70% o Gymru. Mae'r wybodaeth ar gael fel setiau data 25cm, 50cm, 1m a 2m, ar ffurf modelau tir (yn cynrychioli lefel y ddaear) a modelau arwyneb (yn cynrychioli uchder gwrthrychau, fel cerbydau, adeiladau a llystyfiant). Yn ychwanegol at wybodaeth am uchder, rydym yn darparu delweddau wedi’u geogyfeirio, delweddau lliw a delweddau tirwedd graddliwiedig ar yr un cydraniad â’r gridiau data LiDAR.

Data 25cm - Mae’r set ddata hon wedi deillio trwy gyfuno’r holl ddata a geir mewn cydraniad 25cm neu uwch, sydd wedi’i uno a’i ail-samplu er mwyn darparu’r arsylwad gorau posibl. 

Data 50cm - Mae’r set ddata hon wedi deillio trwy gyfuno’r holl ddata a geir mewn cydraniad 50cm neu uwch, sydd wedi’i uno a’i ail-samplu er mwyn rhoi’r darlun gorau posibl.

Data 1m - Mae’r set ddata hon wedi deillio trwy gyfuno’r holl ddata a geir mewn cydraniad 1m neu uwch, sydd wedi’i uno a’i ailsamplu er mwyn darparu’r darlun gorau posibl.

Data 2m - Mae’r set ddata hon wedi deillio trwy gyfuno’r holl ddata a geir mewn cydraniad 2m neu uwch, sydd wedi’i uno a’i ailsamplu er mwyn darparu’r darlun gorau posibl.

Delweddau JPEG - Delweddau â chod lliw ar gyfer uchder, mae'r lliwiau hyn yn unffurf ar draws y wlad, ac felly gellir casglu cyfuchliniau uchder o’r data.Gellir defnyddio dadansoddiad o ddelweddau a dehongliad gweledol i greu mapiau o’r defnydd tir (fel coedwigaeth, trefol, tir ffermio ac ati) a hefyd i nodi adeiladau, ffyrdd a seilwaith arall o fewn y dirwedd.

Gwybodaeth ychwanegol a chwestiynau cyffredin (pdf)

Acknowledgements

Contains Natural Resources Wales information © Natural Resources Wales and Database Right. All rights Reserved.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
DSM 25cm XYZ http://tile.gov.wales
DTM 25cm XYZ http://tile.gov.wales
DSM 50cm XYZ http://tile.gov.wales
DTM 50cm XYZ http://tile.gov.wales
DSM 1m XYZ http://tile.gov.wales
DTM 1m XYZ http://tile.gov.wales
DSM 2m XYZ http://tile.gov.wales
DTM 2m XYZ http://tile.gov.wales
DSM 25cm WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (25cm_dsm)
DTM 25cm WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (25cm_dtm)
DSM 50cm WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (50cm_dsm)
DTM 50cm WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (50cm_dtm)
DSM 1m WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (1m_dsm)
DTM 1m WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (1m_dtm)
DSM 2m WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (2m_dsm)
DTM 2m WMTS http://lle.gov.wales/services/tiles/lidar/wmts (2m_dtm)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall /GridProducts#data=LidarCompositeDataset