Catalog

3 Canlyniadau


 • Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol

  Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol yn seiliedig ar waith modelu cyffredinol wedi'i wneud fel rhan o brosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru a chânt eu cyhoeddi fel rhan o Gylchred 2 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009.

  Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol wedi cael eu creu ar gyfer tair ffynhonnell o lifogydd, sef:

  1. Llifogydd o afonydd
  2. Llifogydd
  ...Mwy
 • Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol

  Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol yn seiliedig ar waith modelu cyffredinol wedi'i wneud fel rhan o brosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru a chânt eu cyhoeddi fel rhan o Gylchred 2 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009.

  Mae'r Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol wedi cael eu creu ar gyfer tair ffynhonnell o lifogydd, sef:

  1. Llifogydd o afonydd
  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Perygl o Lifogydd gan Ddŵr Wyneb

  Mae'r set ddata hon wedi'i disodli ag elfen Dŵr Wyneb a Chyrsiau Dŵr Bychain y "Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol" newydd (2019), y mae modd eu gweld yma.

  Mae fersiwn wedi'i harchifo o set ddata Perygl o Lifogydd gan Ddŵr Wyneb (2013) ar gael yn uniongyrchol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk).

   

   

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
Tudalen 1 o 1 (3 canlyniadau)