Catalog

2 Canlyniadau


 • Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol

  Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol yn seiliedig ar waith modelu cyffredinol wedi'i wneud fel rhan o brosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru a chânt eu cyhoeddi fel rhan o Gylchred 2 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009.

  Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol wedi cael eu creu ar gyfer tair ffynhonnell o lifogydd, sef:

  1. Llifogydd o afonydd
  2. Llifogydd
  ...Mwy
 • Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol

  Mae'r Mapiau Perygl Llifogydd Cenedlaethol yn seiliedig ar waith modelu cyffredinol wedi'i wneud fel rhan o brosiect Asesu Perygl Llifogydd Cymru a chânt eu cyhoeddi fel rhan o Gylchred 2 Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009.

  Mae'r Mapiau Peryglon Llifogydd Cenedlaethol wedi cael eu creu ar gyfer tair ffynhonnell o lifogydd, sef:

  1. Llifogydd o afonydd
  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
Tudalen 1 o 1 (2 canlyniadau)