Newyddion a Chyhoeddiadau


Symud Lle i MapDataCymru

Ion 24 2022

Symud Lle i MapDataCymru

Bydd Porth-Daear Lle yn cael ei ddileu’n raddol. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn mae data a mapiau’n cael eu trosglwyddo i wasanaeth a fydd yn cymryd ei le, sef MapDataCymru. Bydd yr holl swyddogaethau sydd ar gael ym Mhorth-Daear Lle ar gael. Croesawn unrhyw adborth ynghylch y safle newydd.

 

Nodyn ynghylch dolenni safle sydd wedi’u mewnblannu

Os oes dolenni wedi’u mewnblannu ar unrhyw gymhwysiad GIS ar hyn o bryd ar safle Lle bydd angen i’r rhain gael eu diweddaru i greu dolenni ar gyfer MapDataCymru. I wneud hyn dylech wneud y canlynol:

1. Ewch i MapDataCymru.

2. O’r hafan, cliciwch ar Porwch y Catalog, neu os ydych yn gwybod enw’r adnodd sydd ei angen arnoch, gallwch ei deipio yn yr offeryn chwilio ar yr hafan.

3. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i’r adnodd sydd ei angen arnoch yn y catalog data, cliciwch ar y teitl.

4. Ar y dudalen catalog adnoddau, dewch o hyd i’r adran Defnyddio’r data hyn mewn cymhwysiad arall, a chopïwch y ddolen WMS neu WFS drwy glicio ar y testun priodol.

5. Yna gallwch bastio’r ddolen i gymhwysiad GIS o’ch dewis.