Adolygiad o'r Ardaloedd Dynodedig a'r Rhaglen Weithredu o dan y Gyfarwyddeb
Nitradau yng Nghymru

English

Beth yw diben y syllwr ar-lein hwn?

Rydym yn ymgynghori ar Adolygiad yr Ardaloedd Dynodedig a'r Rhaglen Weithredu o dan y Gyfarwyddeb Nitradau yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'r ymgynghoriad yn rhan o'r adolygiad presennol ac mae’n gofyn am farn unigolion a sefydliadau am:

Bydd y syllwr ar-lein yn dangos yr ardaloedd y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried eu dynodi'n Barthau Perygl Nitradau o dan Gyfarwyddeb Nitradau'r Comisiwn Ewropeaidd (91/676/EEC).

Dylid cyfeirio at y syllwr ar-lein hwn yn unol â dogfennau'r ymgynghoriad.