Creu Coetir Glastir: Map Cyfleoedd

English

Beth yw diben y ‘syllwr’ ar-lein?

Mae’r syllwr ar-lein yn rhoi syniad cyffredinol i reolwyr tir pa ardaloedd o Gymru sy’n fwyaf addas i blannu coetir newydd arnynt gan ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS).

Dangosir y sgôr ar gyfer creu coetir mewn lliw gwyrdd canolog, gan dynnu sylw at y cyfleoedd strategol gorau i greu coetir newydd. Mae’r sgôr hwn wedi’i seilio ar nodweddion sy’n bodloni gofynion Glastir orau – cynllun rheoli tir cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Mae’r haen sgorio werdd hon wedi cael ei chreu ar gyfer Cymru gyfan. Wedi dweud hynny, mae ardaloedd sensitif (fel ardaloedd mawn dwfn, neu hanebion rhestredig) wedi cael eu ‘heithrio’ o’r haen sgorio er mwyn nodi’r ardaloedd hynny sydd o bosibl angen ymgynghori pellach yn eu cylch (mae’n ddigon posibl y bydd yna safleoedd addas ar gyfer creu coetir yn yr ardaloedd eraill hyn).

Hefyd, mae gwybodaeth ychwanegol ar gael am rai rhannau o Gymru ar ffurf haenau canllawiau. Er enghraifft, pe byddai wiwer goch yn yr ardal neu fod yr ardal yn dir mynediad agored. Mae canllawiau eraill, mwy manwl yn cyd-fynd â’r haenau hyn.

Dylid defnyddio’r syllwr law yn llaw â Llyfryn Rheolau Creu Coetir Glastir.