Agriculture and Environment National Statistics

Office of National Statistics (ONS)

Mae adran gyhoeddiadau gwefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynnig ystadegau cenedlaethol a gwybodaeth am wahanol themau. Dan y thema Amaethyddiaeth a'r Amgylchedd ceir gwybodaeth ac ystadegau o bob cwr o'r DU am y sectorau amaethyddiaeth, yr amgylchedd naturiol, pysgota, bwyd a choedwigaeth.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys