Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer

Llywodraeth Cymru
Ers mis Rhagfyr 1997 mae pob awdurdod lleol yn y DU wedi bod yn cynnal adolygiad ac asesiad o ansawdd aer yn eu hardal. Mae hyn yn cynnwys mesur llygredd aer a cheisio rhagweld sut y bydd hwn yn newid yn ystod y blynyddoedd nesaf. Nod yr adolygiad yw gwneud yn si┼Ár y bydd yr amcanion ansawdd aer cenedlaethol (PDF) yn cael ei gyflawni ledled y DU erbyn y dyddiadau cau perthnasol. Mae'r amcanion hyn wedi cael eu rhoi ar waith i ddiogelu iechyd pobl a'r amgylchedd.

Os yw awdurdod lleol yn canfod unrhyw fannau lle nad yw'r amcanion yn debygol o gael eu cyflawni, rhaid iddo ddatgan Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (ARAA) yno. Gallai'r ardal hon fod yn un neu ddwy stryd, neu gallai fod yn llawer mwy.

Diweddariad diwethaf
01 January 2017

I'w weld dan
Amgylchedd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (inspire-wg:aqmas)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:aqmas)