Asiantaeth lechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol

Department for Environment, Food and Rural Affairs (defra)
Safle dan nawdd defra. Mae'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol (AHVLA) yn asiantaeth weithredol sy'n gweithio ar ran Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth Cymru.
Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys