Biodiversity Information Service for Powys & Brecon Beacons National Park (BIS)

Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru

BIS oedd y Ganolfan Cofnodion Leol gyntaf yng Nghymru a chafodd ei sefydlu yn 2000 i gynnwys siroedd Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn. Roedd yn un o 3 canolfan gofnodion beilot yn y DU, (roedd y ddwy arall yn Sir Gaer a Gogledd-ddwyrain yr Alban) a chafodd ei ariannu gan bartneriaeth ag Ymddiriedolaeth Esmee Fairburn trwy Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y canolfannau cofnodi peilot hyn fel ‘elfennau o’r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN) sy’n rhoi safonau’r NBN ar waith’ (gyda chysylltiad â Phrosiectau’r LRC). Yn 2000, fe lofnododd yr aelodau o sefydlodd BIS Femorandwm Cytundeb y BIS; yn 2001, dechreuodd y 3 aelod o staff gasglu gwybodaeth am rywogaethau a chynefinoedd ar gyfer y cronfeydd data. Yn 2010/11, dathlodd BIS ei ben-blwydd yn 10 oed.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys