Ardaloedd Adeiledig (Cymru)

Office of National Statistics (ONS)

Y diffiniad o ardaloedd adeiledig yw tir y byddai’n amhosibl newid ei gymeriad trefol yn ôl i’w gyflwr gwreiddiol, sef pentrefi, trefi, neu ddinasoedd. Maent yn cynnwys ardaloedd o dir adeiledig sy’n o leiaf 20 o hectarau (200,000m2). Mae unrhyw ardaloedd sydd â llai na 200 metr rhyngddynt yn cael eu cysylltu ac maent yn dod yn un ardal adeiledig.


Diweddariad diwethaf
01 January 2011


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:bua_2011_wales)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:bua_2011_wales)