Data Perfformiad Ymrwymiad Lleihau Carbon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Data sydd wedi ei dynnu o adroddiadau blynyddol cyfranogwyr Ymrwymiad Lleihau Carbon am y flwyddyn gydymffurfio ddiweddaraf. Mae'r set ddata hon yn cynnwys y DU. Defnyddir y data hwn ar gyfer yr Adroddiad Blynyddol dan Erthygl 75 y ddeddfwriaeth sy'n pennu'r cynllun – Gorchymyn Cynllun Effeithiolrwydd Ynni yr Ymrwymiad Lleihau Carbon 2013. Mae hwn yn darparu ar gyfer cyhoeddi'r wybodaeth hon ar sail adroddiadau blynyddol cyfranogwyr ynghyd â manylion a gyflwynwyd pan wnaethant gofrestru ar gyfer y cynllun. Mae'r Adroddiad Blynyddol yn cael ei ddatblygu ar y cyd ag adrannau a rheoleiddwyr eraill y llywodraeth sy'n gyfrifol am gynllunio a rhoi'r dyluniad ar waith.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://www.gov.uk/topic/climate-change-energy/energy-efficiency