Ffiniau Strategaethau Rheoli Tynnu Dŵr Dalgylchoedd (CAMS)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Ffiniau Cyfeirio Strategaethau Rheoli Tynnu Dŵr Dalgylchoedd  yn cyfeirio at set ddata allanol sy'n dangos ble mae asesiadau technegol wedi’u cynnal. Mae CAMS o gymorth wrth edrych ar y cydbwysedd rhwng y gymdeithas, yr economi a'r amgylchedd. Mae'r asesiad technegol o gymorth wrth nodi lle y gallai dŵr fod ar gael i'w ddefnyddio yn y dyfodol, ond hefyd lle y gallai’r galw am ddŵr fod yn cael effaith ar y cydbwysedd dŵr. Dim ond ar raddfa genedlaethol i ddangos dosbarthiad daearyddol y dylid defnyddio ffiniau CAMS. Nid ydynt yn addas ar gyfer asesiadau technegol manwl.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_CAMS_TECH_ASSESSMENT)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_CAMS_TECH_ASSESSMENT)