Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Department for Environment, Food and Rural Affairs (defra)

Asiantaeth weithredol Defra yw Cefas. Mae Cefas - the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science - yn gwneud cyfraniad pwysig i sicrhau amgylchedd morol a dŵr ffres iach a chynaliadwy, er mwyn i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol ffynnu. Mae'r safle yn cynnwys gwybodaeth,data, cyhoeddiadau newyddion a manylion ynghylch gwasanaethau Cefas.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Morol Gwefan