Cynllunio Arfordirol – Lefelau Môr Eithafol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae set ddata'r system gwybodaeth ddaearyddol hon a gwybodaeth ategol yn darparu gwybodaeth cynllunio / lefel môr eithafol a gwybodaeth nodweddiadol ymchwydd y don ledled morlin Cymru dan amodau'r presennol. Mae hon yn set ddata arbenigol sy'n hysbysu ynghylch gwaith sydd wedi dechrau o gwmpas yr arfordir, ac yn cynnwys modelu llifogydd arfordirol, dyluniad cynllun, cynllunio strategol ac asesiadau perygl llifogydd. Mae'r set ddata'n cynnwys yr haenau cydrannol canlynol:

– Gwerthoedd Lefel Môr Eithafol: Lefelau môr eithafol am amrediad o gyfnodau dychwelyd

– Lefel Hyder Lefel Môr Eithafol: Ysbeidiau hyder yn darparu goddefiadau ar gyfer ansicrwydd

– Ffiniau Aberoedd: Ffiniau aberol mewndirol y lefelau môr eithafol

– Lleoliadau Siâp Ymchwydd: Cyfeiriad at siâp ymchwydd sy'n briodol ar gyfer pob safle mesur Dosbarth A a ble i'w gymhwyso

– Lleoliadau Mesur Llanw: Lleoliad gorsafoedd mesur

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
See metadata


Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s1221ae576bb4d42b