Asesiad o gydymffurfiaeth Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonydd Cymru yn erbyn targedau ffosfforws

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae diwygiadau i ganllawiau monitro'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur wedi’i gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) adolygu ei amcanion cadwraeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru, yn enwedig o ran ffosfforws, lle mae'r targedau wedi'u tynhau'n sylweddol. Crëwyd y data hwn i nodi cydymffurfiaeth â'r targedau ffosfforws diwygiedig ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru. Tynnwyd data crynodiad ffosfforws o gronfa ddata ansawdd dŵr CNC am gyfnod o dair blynedd rhwng Ionawr 2017 a Rhagfyr 2019 ar gyfer yr holl bwyntiau sampl o fewn cyrff dŵr yn y naw Ardal Cadwraeth Arbennig a ddynodwyd ar gyfer un neu fwy o nodweddion afon.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PHOSPHORUS_COMPLIANCE_2017_19)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PHOSPHORUS_COMPLIANCE_2017_19)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_PHOSPHORUS_SENSITIVE_SAC_FRESHWATER_CATCHMENTS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_PHOSPHORUS_SENSITIVE_SAC_FRESHWATER_CATCHMENTS)