Gollyngiadau a Ganiateir ag Amodau i Ddyfroedd a Reolir

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn darparu manylion trwyddedu fel sy'n ofynnol gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol. Cedwir gwybodaeth am bob deiliaid trwydded ac mae'n cynnwys yr holl sylweddau a reolir. Daw'r data o Gofrestr Gyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r set ddata'n cynnwys tair haen o wybodaeth:

Haen 1 – Safle a chyffredinol

Gwybodaeth yn ymwneud â gweithredwr y drwydded, cyfeiriad gollwng a math. Dyddiad cyflwyno, dod i rym a dirymio'r drwydded. Gwybodaeth ynglŷn â lle mae'r elifion yn mynd i'r amgylchedd (fel afon, arfordir, dŵr daear) ar gyfer pob trwydded.

Haen 2 – Allfa a gollwng

Data ar y math o elifion, e.e. elifiant carthion, gorlif storm, masnach. Caiff lleoliad yr elifiant a'r allfa eu darparu yn fformat Cyfeirnod Grid Cenedlaethol OS. Rhoddir manylion pellach am y math o drwydded a'r math o driniaeth.

Haen 3 – Cyfyngiadau manylion gollwng / penderfynyddion

Darperir gwybodaeth bellach am faint y gellir ei ollwng ac ym mha gyfnod amser mewn misoedd. Manylion gollwng / penderfynyddion yw'r sylweddau a'r cyfyngiadau rhifyddol sy'n cyfrannu at yr elifion. Gallai hyn gynnwys cyfyngiadau cemegol, biolegol a ffisegol. Cynhwysir y cyfyngiadau trwyddedig ar gyfer pob manylyn penderfynydd / gollyngiad. Darperir data ar gyfer pob elifiant a gall gynnwys un penderfynydd neu fwy gan ddibynnu ar gymhlethdod y gollyngiad.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s05adea6ab5d4df58