Ffiniau Ardaloedd Cadwraeth

Llywodraeth Cymru

Ffiniau ardaloedd cadwraeth yng Nghymru, er mwyn cydymffurfio â  s.70(5) o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Mae'r ddata yn darparu gwybodaeth ar ffiniau'r map unig. I gael y wybodaeth lawn, gan gynnwys gwybodaeth ar ddynodiadau, dylai unigolion gysylltu â'r Awdurdod Lleol priodol.Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/wg (inspire-wg:conservation_areas)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-wg:conservation_areas)