Parth Diogelu Dŵr Dyfrdwy

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata hon yn dangos lleoliad Parth Diogelu Dŵr Dyfrdwy. Ardal yw Parth Diogelu Dŵr lle y caiff gweithgareddau arbennig (storio neu ddefnyddio sylweddau a reolir) eu gwahardd neu eu cyfyngu er mwyn lleihau’r perygl o lygru dŵr yfed. Yn ôl Rheoliadau Parth Diogelu Dŵr (Dalgylch Afon Dyfrdwy) (Darpariaethau Gweithdrefnol a Darpariaethau Eraill) 1999, rydych angen cydsyniad (caniatâd) i gynnal gweithgaredd a reolir ym Mharth Diogelu Dŵr Dyfrdwy. Y nod yw atal llygredd dŵr sy’n deillio o weithgareddau na ellir eu rheoli wrth ddefnyddio trwyddedau eraill. Gellir defnyddio’r map hwn i weld a yw eich safle oddi mewn i Barth Diogelu Dŵr Dyfrdwy, ai peidio.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_DEE_PZ)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_DEE_PZ)