Mapiau Cyngor ar Ddatblygu

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r Mapiau Cyngor ar Ddatblygu (DAM) yn dangos ardaloedd mewn perygl o lifogydd at bwrpas cynllunio defnydd tir. Dylid defnyddio’r DAM law yn llaw â Pholisi Cynllunio Cymru a TAN 15 i wyro datblygiadau newydd i ffwrdd o ardaloedd mewn risg gymaint â phosib. Gyda’i gilydd, maent yn cynnig fframwaith rhagofalus i lywio penderfyniadau cynllunio. Nid yw’r mapiau a ddangosir yma wedi’u dylunio ar gyfer archwiliadau tu hwnt iI raddfa o 1:25,000 ac fe ddylid eu trin fel sbardun i ddilyn cyngor polisi yn TAN15.

Mae’r mapiau yn seiliedig ar amlinellau llifogydd eithafol Cyfoeth Naturiol Cymru (Parth C) a data Daeareg Arwynebol Arolwg Daearegol Prydain 10k (Parth B).

O fis Mawrth 2017 ymlaen bydd Parth C yn cael ei ddiweddaru’n chwarterol i alinio â diweddariadau amlinellau llifogydd eithafol CNC. Cafodd data Parth B ei gyhoeddi yn wreiddiol yn 2004, a’i adolygu yn 2017.

Nodwch y diffygion rhagolwg i Barth B yn unig. Defnyddiwch rheolaeth chwedl i newid ar barthau eraill. Data Diweddarwyd ddiwethaf Ebrill 2017.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Derived in part from 1:50,000 scale BGS Digital Data under Licence Number 2013/062. British Geological society. ©NERC


Diweddariad diwethaf
01 October 2019


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth B WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_DAM_ZONE_B)
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C1 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_DAM_ZONE_C1)
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C2 WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_DAM_ZONE_C2)
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth B WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_DAM_ZONE_B)
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C1 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_DAM_ZONE_C1)
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C2 WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_DAM_ZONE_C2)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth B GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneB.json
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth B GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneB.gml
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth B KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneB.kml
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth B Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneB.zip
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C1 GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC1.json
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C1 GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC1.gml
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C1 KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC1.kml
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C1 Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC1.zip
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C2 GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC2.json
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C2 GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC2.gml
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C2 KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC2.kml
Mapiau Cyngor ar Ddatblygu Parth C2 Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/DevelopmentAdviceMap-DevelopmentAdviceMapsZoneC2.zip