Cydymffurfiaeth Dŵr Ymdrochi'r Undeb Ewropeaidd (UE)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata hon yn archif o ddata sy’n berthnasol i’r hen Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi (76/160/EEC) ac ni fydd yn cael ei diweddaru gan nad yw’r gyfarwyddeb bellach mewn grym. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ansawdd dŵr ymdrochi gweler https://environment.data.gov.uk/wales/bathing-waters/index.html. Bob wythnos yn ystod y tymor ymdrochi (15 Mai i 30 Medi 1988-2014), cymerodd yr Environment Agency samplau o ddyfroedd ymdrochi arfordirol a mewndirol dynodedig.

Gellir dod o hyd i fersiwn anofodol o’r data yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:EUBathingWaterCompliance)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:EUBathingWaterCompliance)