Rhwydwaith Newid Amgylcheddol (ECN)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Y Rhwydwaith Newid Amgylcheddol (ECN) yw rhaglen fonitro ac ymchwil amgylcheddol integredig hirdymor y DU. Mae'n cynnwys rhwydwaith o safleoedd monitro, lle y maen nhw'n casglu, dadansoddi a dehongli ystod eang o ddata hirdymor. Mae'n cynnwys setiau data ffisegol, cemegol a biolegol sy'n adnodd cenedlaethol unigryw sy'n gwella ein dealltwriaeth o sut a pham mae amgylcheddau'n newid.

Mae un safle yng Nghymru, Yr Wyddfa, sy’n cael ei redeg a'i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. 


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
21 Tachwedd 2017