European Nature Information System (EUNIS)

European Environment Agency (EEA)

Mae system wybodaeth ar natur Ewrop sef EUNIS, yn dod â data Ewropeaidd o sawl cronfa ddata a sefydliadau ynghyd â’i ffurfio yn dair modiwl cydgysylltiedig ynghylch mathau o safleoedd, rhywogaethau a chynefinoedd.


Dangos Gwefan