European Soil Portal - Soil Data and Information Systems

European Commission (EC)

Cynhelir y wefan gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r Porth Pridd Ewropeaidd hwn yn rhan bwysig o Ganolfan Data Pridd Prydain sy’n un o ddeg canolfan data amgylcheddol yn Ewrop. Mae hefyd yn bwynt canolog ar gyfer data pridd ar lefel Ewropeaidd. Mae’r Porthol Pridd Ewropeaidd hwn yn cyfrannu at ddata seilwaith thematig ar gyfer priddoedd Ewrop. Mae’n cyflwyno data a gwybodaeth ynghylch priddoedd ar lefel Ewropeaidd. Mae’n cysylltu â gweithgareddau o fewn JRC ynghylch pridd (JRC SOIL Action). Mae’n gyfrwng i hybu gweithgareddau yr European Soil Bureau Network. Mae casglu a phrosesu data gofodol o fewn y seilwaith hwn yn cael ei wneud pan mae syniadau newydd yn deillio o fenter INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).  


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys