Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio Parthau Llifogydd 2 a 3

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn cefnogi polisi cynllunio Llywodraeth Cymru ar berygl llifogydd a dyma'r man cychwyn ar gyfer ystyried perygl llifogydd yn y system cynllunio. Mae'n rhoi syniad o ba dir sydd mewn perygl o lifogydd gan afonydd, y môr a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach, gan ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd dros y ganrif nesaf. Y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yw'r set ddata allweddol i hysbysu a llywio penderfyniadau ynghylch datblygiad yn y dyfodol.

Mae'r Parthau Llifogydd yn y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn dangos y peryglon anniffynedig o lifogydd o afonydd, y môr ac o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.

Mae Parth Llifogydd 3 yn arddangos rhychwant y llifogydd o:

  • afonydd gyda siawns o 1% (1 mewn 100) neu fwy o ddigwydd unrhyw flwyddyn, gan gynnwys lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd.
  • y môr gyda siawns o 0.5% (1 mewn 200) neu fwy o ddigwydd unrhyw flwyddyn, gan gynnwys lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd.
  • Dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach gyda siawns o 1% (1 mewn 100) neu fwy o ddigwydd unrhyw flwyddyn, gan gynnwys lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd.

 Mae Parth Llifogydd 2 yn arddangos rhychwant y llifogydd o:

  • afonydd gyda siawns llai nag 1% (1 mewn 100) ond mwy na 0.1% (1 mewn 1,000) neu'n gyfartal o ddigwydd unrhyw flwyddyn, gan gynnwys lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd.
  • y môr gyda siawns llai na 0.5% (1 mewn 200) ond mwy na 0.1% (1 mewn 1,000) neu'n gyfartal o lifogydd unrhyw flwyddyn, gan gynnwys lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd.
  • dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach gyda siawns llai nag 1% (1 mewn 100) ond mwy na 0.1% (1 mewn 1,000) neu'n gyfartal o ddigwydd unrhyw flwyddyn, gan gynnwys lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd.

Caiff y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio ei arddangos mewn dwy ran, sef golwg sylfaenol a golwg fanwl. Yn yr olwg sylfaenol, dangosir y perygl llifogydd o afonydd a'r môr fel haen wedi'i huno. Yn yr olwg fanwl, caiff y perygl llifogydd ei rannu yn ffynonellau unigol. Yn y ddwy olwg, dangosir y Parthau Llifogydd ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach ar wahân.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol wedi'i drwyddedu gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU © UKCEH DEFRA, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd yr Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Yn cynnwys data OS © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Flood Map for Planning Flood Zones 2 and 3 Amrywiol / arall https://datamap.gov.wales/layergroups/inspire-nrw:FloodMapforPlanningFloodZones2and3