Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio Parthau a Amddiffynnir TAN15

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yn cefnogi polisi cynllunio Llywodraeth Cymru ar berygl llifogydd a dyma'r man cychwyn ar gyfer ystyriaeth o berygl llifogydd yn y system cynllunio. Mae'n rhoi syniad o ba dir sydd mewn perygl o lifogydd gan afonydd, y môr ac o ddŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach, gan ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd dros y ganrif nesaf. Y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio yw'r set ddata allweddol i hysbysu a llywio penderfyniadau ynghylch datblygiad yn y dyfodol.

Mae'r Parth a Amddiffynnir TAN15 yn dangos lleoliadau sy'n elwa ar seilwaith amddiffyn rhag llifogydd sylweddol a sydd wedi'u dosbarthu i derfyn Parth Llifogydd 2 (1 mewn 1000 ynghyd â'r newid yn yr hinsawdd).

Mae Parthau a Amddiffynnir TAN15 wedi eu creu ar gyfer yr ardaloedd y tu ôl i amddiffynfeydd llifogydd sy'n cael eu rheoli a'u cynnal a'u cadw gan Awdurdodau Rheoli Risg sydd ag isafswm Safon Amddiffyn Bresennol o:

  • 1% (1 mewn 100) tebygolrwydd digwyddiad blynyddol (AEP) ar gyfer afonydd, neu
  • 0.5% (1 mewn 200) tebygolrwydd digwyddiad blynyddol (AEP) ar gyfer y môr

Caiff Parthau a Amddiffynnir TAN15 eu creu ar gyfer ffynonellau unigol o lifogydd (h.y. afonydd neu'r môr).

Nid oes Parthau a Amddiffynnir TAN15 ar gyfer dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol wedi'i drwyddedu gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU © UKCEH DEFRA, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd yr Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Yn cynnwys data OS © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Flood Map for Planning (FMfP) TAN15 Defended Zones Amrywiol / arall https://datamap.gov.wales/layers/inspire-nrw:NRW_TAN15_DEFENDED_ZONES