Map Llifogydd: Amddiffynfeydd Llifogydd Gofodol (heb briodoleddau)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Map Llifogydd yn dangos yr ardaloedd ledled Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Dengys hefyd amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy'n cael budd ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill o’r tebygolrwydd o lifogydd ac i annog pobl sy'n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd sy'n dueddol o ddioddef llifogydd i ddarganfod mwy o wybodaeth a chymryd camau priodol. Mae’r Map Llifogydd yn cynnwys sawl haen o wybodaeth, yr haen hon yw: Amddiffynfeydd Rhag Llifogydd Gofodol (heb briodoleddau wedi’u safoni), sy'n dangos  amddiffynfeydd a adeiladwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf gyda safon o amddiffyniad sy’n cyfateb i neu'n well nag 1 y cant ar gyfer afonydd a 0.5 y cant o’r môr. (Dangosir rhai amddiffynfeydd ychwanegol hefyd.)

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata . Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
21 April 2019

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOODMAP_FLOOD_DEFENCES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_FLOODMAP_FLOOD_DEFENCES)