Asesiad Perygl Llifogydd Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Asesiad Perygl Llifogydd Cymru'n darparu asesiad cenedlaethol o berygl llifogydd o afonydd, y môr a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain (gan ddisodli set ddata Perygl Llifogydd o Afonydd a'r Môr).

Mae'r asesiad yn ystyried amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn cyfuno gwaith modelu newydd ar raddfa genedlaethol â modelau manwl ar raddfa leol i greu tri band o ddosbarthiad risg o dan y labeli 'Uchel', 'Canolig' ac 'Isel'.

Mae’r Lefel Perygl dan Adolygiad yn nodi lleoliadau lle mae ein hasesiad risg o dan adolygiad dros y chwe mis nesaf oherwydd argaeledd gwybodaeth newydd o fodelau ar raddfa leol.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y metadata.

Mae fersiwn ar-lein o'r map ar gael yma. 

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol wedi'i drwyddedu gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU © UKCEH DEFRA, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd yr Adran Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Yn cynnwys data OS © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Flood Risk from Rivers WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_FROM_RIVERS)
Flood Risk from Rivers WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_FROM_RIVERS)
Flood Risk from the Sea WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_FROM_SEA)
Flood Risk from the Sea WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_FROM_SEA)
Flood Risk from Surface Water and Small Watercourses WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_FROM_SURFACE_WATER_SMALL_WATERCOURSES)
Flood Risk from Surface Water and Small Watercourses WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOOD_RISK_FROM_SURFACE_WATER_SMALL_WATERCOURSES)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Flood Risk Assessment Wales Shapefile https://datamap.gov.wales/layergroups/inspire-nrw:FloodRiskAssessmentWales