Map Llifogydd: Parth Llifogydd 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r Map Llifogydd yn set ddata gofodol sy'n dangos yr ardaloedd ar draws Cymru a allai gael eu heffeithio gan lifogydd o afonydd neu'r môr. Mae hefyd yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r ardaloedd sy'n elwa ohonynt. Mae’r Map Llifogydd wedi’i gynllunio i godi ymwybyddiaeth ymhlith yr awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill o’r tebygolrwydd o lifogydd ac i annog pobl sy'n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd sy'n dueddol o ddioddef llifogydd i gael rhagor o wybodaeth a chymryd camau priodol. Mae'r Map Llifogydd yn cynnwys sawl haen o wybodaeth, yr haen hon yw: Parth Llifogydd 2, sef amcangyfrif gorau CNC o'r ardaloedd o dir rhwng Parth 3 a maint y llifogydd o afonydd neu'r môr sydd â siawns o 1000-1 o orlifo mewn unrhyw flwyddyn. Mae'n cynnwys yr ardaloedd hynny a ddiffinnir ym Mharth Llifogydd 3.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o'r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol a drwyddedwyd oddi wrth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Defra, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd DARD © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata 2015. Tir a Gwasanaethau Eiddo © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.


Diweddariad diwethaf
01 October 2019

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_FLOODMAP_FLOOD_ZONE_2)
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_FLOODMAP_FLOOD_ZONE_2)