Map Llifogydd: Parth Llifogydd 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

Nid yw'r wybodaeth hon ar gael i'w lawrlwytho bellach. Bydd parthau llifogydd newydd ar gael pan fydd y Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio newydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod gwanwyn 2021.

Mae fersiwn wedi'i harchifo o Barthau Llifogydd 2 a 3 (Ionawr 2020) ar gael yn uniongyrchol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (opendata@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk).


Diweddariad diwethaf
01 October 2019

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol