Ffiniau Safleoedd Adolygu Cadwraeth Ddaearegol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r set ddata'n cynnwys y ffiniau safle gwreiddiol ar gyfer pob Safle Adolygu Cadwraeth Ddaearegol yng Nghymru. Mae'r ffiniau'n diffinio ardal Safle Adolygu Cadwraeth Ddaearegol penodol (sydd fel arfer yn cyd-fynd â'r nodwedd ddaearegol fel y'i diffinnir gan Fonitro Safonau Cyffredin). Mae ffiniau arfaethedig a phresennol a ffiniau lle y canslwyd yr hysbysiad wedi'u cynnwys. Casglwyd y cofnodion yn wreiddiol i ddangos maint y blociau o Safleoedd Adolygu Cadwraeth Ddaearegol. Mae'r blociau hyn yn cynrychioli pynciau daearegol neu geomorffolegol pwysig (e.e. mwynoleg), rhaniadau amser, cyfnodau a chyfresi daearegol (e.e. Llandeilo), ac ardaloedd chwilio (e.e. de Cymru a Bryniau Mendip).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_GCR_SITES)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_GCR_SITES)