Trwyddedau cyffredinol - ardaloedd wedi'u heithrio lle mae angen trwydded penodol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata ofodol hon yn cynnwys ffiniau dynodiadau a pharthau clustogi cysylltiedig sydd wedi'u heithrio o drwyddedau Cyffredinol 001,002 a 004 a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i ganiatáu lladd rhai adar gwyllt. Bydd angen i unigolion sy'n dymuno lladd adar gwyllt o fewn y dynodiadau hyn neu eu clustogfeydd priodol wneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded rhywogaeth penodol ar y ffurflen gais ffurfiol sydd i'w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_Bespoke_licence_areas)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_Bespoke_licence_areas)