Trwyddedau cyffredinol yn ddilys o 1 Gorffennaf 2022 - ardaloedd wedi'u heithrio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata ofodol hon yn dangos yr ardaloedd sydd wedi'u heithrio o drwyddedau Cyffredinol 001, 002 a 004 a roddwyd ar 1 Gorffennaf 2022 gan Cyfoeth Naturiol Cymru i ganiatáu lladd rhai rhywogaethau o adar gwyllt. Bydd angen i unigolion sy'n dymuno lladd adar gwyllt o fewn yr ardaloedd hyn wneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded penodol yn defnyddio’r ffurflen gais sydd i'w gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru: Cyfoeth Naturiol Cymru / Trwyddedau Adar (naturalresources.wales).

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_Bespoke_licence_areas)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_Bespoke_licence_areas)