Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RHMAGG)

Llywodraeth Cymru

Mae Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir (RhaMaGG) wedi cael ei chomisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu perfformiad Glastir. Cafodd RhaMaGG ei lansio yr un pryd â chynllun Glastir. Mae hyn yn darparu adborth polisi cyflym fel ei bod yn bosibl addasu'r cynllun er mwyn gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.Cliciwch dolenni isod i gael gwybod mwy am gwaith mae RhaMaGG yn ei wneud o fewn y chwe amcan Glastir.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys