Creu Coetir Glastir: Map Cyfleoedd

Llywodraeth Cymru

Mae’r syllwr ar-lein yn rhoi arweiniad cyffredinol i reolwyr tir ac yn defnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) i ddangos y rhannau hynny o Gymru sy’n addas ar gyfer coetiroedd newydd.

Mae’r sgôr creu coetir ar raddfa ganolig mewn gwyrdd. Mae’n dangos y cyfleoedd gorau ar lefel strategol i greu coetir newydd. Mae’n seiliedig ar ddata ynghylch sut orau i ateb gofynion Glastir, sef cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli tir yn gynaliadwy.

Mae’r haen sgorio werdd yn gweithio ar lefel Cymru gyfan. Ond mae ardaloedd sensitif (fel Parciau Cenedlaethol neu safleoedd o ddiddordeb archeolegol) wedi’u ‘tynnu’ o’r haen sgorio i ddangos yr ardaloedd y dylech holi mwy amdanyn nhw (nid yw hynny’n golygu nad yw’r ardaloedd hynny o reidrwydd yn anaddas ar gyfer coetiroedd newydd).

Mae haenau sy’n dangos mwy o wybodaeth ar gael ar gyfer rhai ardaloedd. Er enghraifft, os oes gwiwerod coch yn yr ardal neu os yw’r ardal yn dir mynediad agored.

Dylech ddefnyddio’r syllwr ar y cyd â llyfryn rheolau creu coetir Glastir.


Dangos Rhaglen
Diweddariad diwethaf
Anhysbys