Deunaw mlynedd o ddata dal-nodi-ail-ddal (CMR) morloi llwyd, Halichoerus grypus, ifainc o Sir Benfro.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Deunaw mlynedd (1954-1972) o ddata dal-marcio-ail-ddal 245 o forloi llwyd ifainc wedi'u nodi â thagiau adnabod yng Nghymru.

Cafwyd y data o ffeiliau papur a gedwir gan CNC ac a gyflenwyd yn wreiddiol gan Gymdeithas Maes Gorllewin Cymru ac mae'n cynnwys gwybodaeth am leoliad a nifer yr anifeiliaid a farciwyd bob blwyddyn gan gynnwys amcangyfrifon rhyw ac oedran.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © a Hawl Cronfa Ddata Cyfoeth Naturiol Cymru. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data gwirfoddolwyr © Cymdeithas Sŵolegol Llundain a © Cymdeithas Maes Gorllewin Cymru.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Morol Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s9d0d0cd51db4430b