Map Llifogydd Hanesyddol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Meintiau Llifogydd wedi'u Cofnodi yn dangos ardaloedd lle ceir cofnodion o lifogydd yn y gorffennol o afonydd, y môr neu ddŵr wyneb. Mae'r cofnodion yn dod o nifer o ffynonellau tystiolaeth, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, ei ragflaenyddion neu awdurdodau rheoli risg eraill.

Mae'n bosibl fod y patrwm llifogydd mewn ardal wedi newid a byddai llifogydd ynddi yn digwydd o dan amgylchiadau gwahanol. Yn ogystal, nid yw absenoldeb maint llifogydd wedi'i gofnodi yn golygu nad yw'r ardal wedi cael llifogydd erioed, dim ond nad oes gennym unrhyw gofnodion o lifogydd yn yr ardal hon ar hyn o bryd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_HISTORIC_FLOODMAP)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_HISTORIC_FLOODMAP)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Shapefile https://datamap.gov.wales/layers/inspire-nrw:NRW_HISTORIC_FLOODMAP