Map Llifogydd Hanesyddol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Amlinellau Llifogydd Hanesyddol yn set ddata gofodol sy'n amlinellu maint eithaf yr holl Lifogydd Hanesyddol unigol a gofnodwyd o afonydd, y môr a dŵr ffynhonnau daear, ac ardaloedd o dir sydd wedi bod dan ddŵr lifogydd yng Nghymru yn y gorffennol. Mae hefyd yn bosibl bod y patrwm o lifogydd yn yr ardaloedd hyn wedi newid ac y byddai’r ardaloedd yn awr yn dioddef o lifogydd dan amgylchiadau gwahanol. Yn ogystal, nid yw’r ffaith nad yw ardal ar y Map Llifogydd Hanesyddol yn golygu nad yw’r ardal erioed wedi dioddef llifogydd, ond yn hytrach nad oes gennym gofnodion ohonynt yn yr ardal hon ar hyn o bryd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
21 April 2019

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_HISTORIC_FLOODMAP)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_HISTORIC_FLOODMAP)