Rhybuddion Llifogydd Hanesyddol a Rhybuddion Llifogydd

Cyfoeth Naturiol Cymru

Aeth rhestri o Rybuddion Llifogydd Difrifol, Rhybuddion Llifogydd (Flood Warnings), Diweddariadau i Rybuddion Llifogydd a Rhybuddion Llifogydd (Flood Alerts) a gyhoeddwyd ers y gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol, yn fyw ar Ionawr 26, 2006 hyd heddiw. Mae'r set ddata hon yn cynnwys rhybuddion llifogydd a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ers 1 Ebrill 2013. Mae Rhybuddion Llifogydd (Warnings ac Alerts) yn cael eu cyhoeddi ar gyfer llifogydd o afonydd a'r môr. Mae Rhybuddion Llifogydd (Flood Alerts) yn gyffredinol ar gyfer dalgylchoedd afonydd neu rannau o’r arfordir. Mae Rhybuddion Llifogydd (Flood Warnings) a Rhybuddion Llifogydd Difrifol ar gyfer cymunedau penodol neu rannau o gymunedau.

Mae rhybuddion llifogydd (Warnings ac Alerts) i'w gweld yn fyw yma.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Llifogydd Data gofodol

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Fformat Download Link
Amrywiol / arall https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s024db35b46b4cafb