Porth Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cafodd y Porth Rhywogaethau Estron Goresgynnol (INNS) ei lansio fel rhan o’r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN) Atlas Cymru ym mis Tachwedd 2018.

Mae rhywogaeth oresgynnol estron yn cyfeirio at unrhyw anifail neu blanhigyn estron sydd â’r gallu i ledaenu, gan achosi difrod i’r amgylchedd, yr economi, ein hiechyd a’r ffordd yr ydym yn byw..  Mae’r Porth Rhywogaethau Estron Goresgynnol yn cynnwys dros 300 o rywogaethau’r tir, dŵr croyw a morol sydd o ddiddordeb yma yng Nghymru, ac yn ein galluogi i chwilio am a lawrlwytho unrhyw ddigwyddiad a dosraniad o rywogaethau, unai yn unigol neu mewn rhestr. Mae’r rhywogaethau’n cynnwys y rheini sydd wedi’u rhestru dan ddeddfwriaethau UE a chenedlaethol, a’r rheini sydd o ddiddordeb polisi a diddordeb ymarferol, gan gynnwys y rheini sydd wedi’u hadnabod fel Rhywogaethau Estron Goresgynnol Cymru wedi’u blaenoriaethau am weithrediad gan Grŵp INNS Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

Mae’r Porth yn ychwanegu at Borth Gwybodaeth Rhywogaethau Estron Prydain Fawr a’i system o Rybuddion ac yn helpu i roi Cynllun Gweithredu Strategaeth Rhywogaethau Estron Goresgynnol Prydain Fawr ar waith drwy wella mynediad agored i ddata cyfredol.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Byw