Tirwedd Ddiwylliannol Landmap

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae LandMap yn system wybodaeth genedlaethol unigryw, sy’n caniatáu i wybodaeth am dirwedd yng Nghymru gael ei chasglu a’i threfnu i mewn i set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae cronfa ddata Landmap yn cynnwys gwybodaeth wrthrychol a goddrychol ac mae wedi’i chynllunio i alluogi i ansawdd y dirwedd gael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys set ddata ddaearyddol sy’n dangos dosbarthiad tirwedd diwylliannol Cymru ar ffurf polygonau (Ardaloedd Agwedd) gyda llawer o wybodaeth destunol gysylltiedig, gan gynnwys Cyffredinol, Disgrifiad, Gwerthusiad, Argymhellion, Goddefgarwch tuag at Newid, Ffin yr Ardal, Gwerthusiad a Llyfryddiaeth. Mae'r set ddata’n cofnodi gweithgarwch dynol y gellir ei gysylltu â thirwedd, gan gynnwys dylanwadau mawr mewn celf neu lenyddiaeth sy'n darlunio neu ddisgrifio’r dirwedd, yn ogystal â mynegiant mwy cyffredin o ddiwylliant fel y math o ffermio, neu’r dewis o ddeunyddiau adeiladu sy'n creu cymeriad nodweddiadol ardal. Cesglir gwybodaeth gan LandMap er mwyn llywio'r broses o wneud penderfyniadau cynaliadwy ac er mwyn galluogi ystyried y tirlun yn ystod prosesau gwneud penderfyniadau. Mae'r set ddata hon yn bwysig gan fod tirwedd nid yn unig yn siapio, ond hefyd yn cael ei siapio gan ddiwylliant. Bydd y set ddata’n codi ymwybyddiaeth a galluogi pobl i gymryd rhan mewn penderfyniadau yngl┼Ěn â’r dirwedd yng Nghymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Cynllunio Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Cultural_Landscape)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Cultural_Landscape)