Cynefinoedd Tirwedd Landmap

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae LandMap yn system wybodaeth genedlaethol unigryw, sy’n caniatáu i wybodaeth am dirwedd yng Nghymru gael ei gasglu a’i drefnu i mewn i set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae cronfa ddata Landmap yn cynnwys gwybodaeth wrthrychol a goddrychol ac mae wedi’i chynllunio i alluogi i ansawdd y dirwedd gael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys set ddata daearyddol sy’n dangos dosbarthiad cynefinoedd tirwedd Cymru ar ffurf polygonau (Ardaloedd Agwedd) gyda llawer o wybodaeth destunol gysylltiedig, gan gynnwys Cyffredinol, Disgrifiad, Gwerthusiad, Argymhellion, Goddefgarwch tuag at Newid, Ffin yr Ardal, Gwerthusiad a Llyfryddiaeth. Mae Trefn Sicrhau Ansawdd LANDMAP ar waith i sicrhau bod Gwybodaeth LANDMAP yn cwrdd â’r safon arfer dda y cytunwyd arni a bod y data’n gywir ac yn gyson ledled Cymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Cynllunio Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Landscape_Habitats)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Landscape_Habitats)