Landmap Synhwyraidd a Gweledol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae LandMap yn system wybodaeth genedlaethol unigryw, sy’n caniatáu i wybodaeth am dirwedd yng Nghymru gael ei gasglu a’i drefnu i mewn i set ddata sy'n gyson yn genedlaethol. Mae cronfa ddata Landmap yn cynnwys gwybodaeth wrthrychol a goddrychol ac mae wedi’i chynllunio i alluogi i ansawdd y dirwedd gael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys set ddata daearyddol sy’n dangos dosbarthiad gweledol a synhwyraidd tirwedd Cymru ar ffurf polygonau (Ardaloedd Agwedd) gyda llawer o wybodaeth destunol gysylltiedig, gan gynnwys Cyffredinol, Disgrifiad, Gwerthusiad, Argymhellion, Goddefgarwch tuag at Newid, Ffin yr Ardal, Gwerthusiad ac Asesiad. Mae’r set ddata hon yn mapio’r dirwedd fel y’i canfyddir ef drwy ein synhwyrau, yn seiliedig ar nodweddion ffisegol tirffurfiad a gorchudd tir.  Mae’r nodweddion a ganfyddir wedi’u seilio ar y gweledol yn bennaf, ond hefyd ystyrir synhwyrau clywed, arogli a chyffwrdd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Cynllunio Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Visual_Sensory)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (inspire-nrw:NRW_LANDMAP_Visual_Sensory)