Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOAs), Cymru, 2011

Office of National Statistics (ONS)

Cawsant Ardaloedd Cynnyrch Ehangach eu cynllunio i wella adrodd ar ystadegau ardaloedd bach ac wedi cael eu hadeiladu i fyny o grwpiau o ardaloedd cynnyrch (OA). Ystadegau ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (MSOA) eu rhyddhau yn wreiddiol yn 2004 ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yn ardal ddaearyddol. Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn hierarchaeth ddaearyddol a luniwyd i wella adrodd ar ystadegau ardaloedd bychain yng Nghymru a Lloegr.


Diweddariad diwethaf
31 Rhagfyr 2011


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-ons:lsoa_wales_2011)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-ons:lsoa_wales_2011)