Set ddata ofodol (aml-linell) graddfa 1:10,000 ydy’r map prif afonydd statudol sy’n diffinio’r cyrsiau dŵr statudol a ddynodir gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel prif afonydd. Mae’r data ar gyfer Cymru yn unig. ‘Prif afonydd’ fel arfer ydy nentydd ac afonydd mwy, ond mae rhai ohonyn nhw’n gyrsiau dŵr sylweddol. Maen nhw’n cynnwys adeiladweithiau sy’n rheoli neu’n rheoleiddio llif y dŵr i mewn neu allan o’r sianel.    

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Dŵr Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Web Map Service (WMS) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MAIN_RIVERS)
Web Feature Service (WFS) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MAIN_RIVERS)