Mapiau Cynefinoedd a Rhywogaethau Erthygl 17

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae mapiau Erthygl 17 y Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn gipolwg o’r data gofodol mwyaf cyfamserol ar gyfer nodweddion a restrir yn amryw Atodiadau’r Gyfarwyddeb ar adeg y cofnodi. Maent yn cynrychioli maint/lleoliad a statws presennol y nodweddion oddi mewn ac oddi allan i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig. Caiff mapiau Erthygl 17 eu hadolygu a’u diweddaru bob 6 blynedd fel rhan o broses adrodd y Gyfarwyddeb Cynefinoedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata. Yn deillio’n rhannol o ddata a ddarparwyd o dan drwydded gan Arolwg Daearegol Prydain © NERC


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Article 17 Mudflats and Sandflas WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_Mudflats_Sandflats)
Article 17 Mudflats and Sandflas WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_Mudflats_Sandflats)
Article 17 Methane-derived authogenic carbonates WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_MDAC)
Article 17 Methane-derived authogenic carbonates WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_MDAC)
Article 17 Sand Banks WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SANDBANKS)
Article 17 Sand Banks WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SANDBANKS)
Article 17 Estuaries WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_ESTUARIES)
Article 17 Estuaries WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_ESTUARIES)
Article 17 Estuaries Associated Sediment WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_ESTURINE_SEDIMENT)
Article 17 Estuaries Associated Sediment WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_ESTURINE_SEDIMENT)
Article 17 Intertidal Reef WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_INTER_REEF)
Article 17 Intertidal Reef WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_INTER_REEF)
Article 17 Large Shallow Inlets and Bays WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_LSIB)
Article 17 Large Shallow Inlets and Bays WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_LSIB)
Article 17 Saline Lagoons WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SALINE_LAGOON)
Article 17 Saline Lagoons WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SALINE_LAGOON)
Article 17 Saltmarsh WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SALTMARSH)
Article 17 Saltmarsh WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SALTMARSH)
Article 17 Sea Caves (Lines) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SEACAVE_LINES)
Article 17 Sea Caves (Lines) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SEACAVE_LINES)
Article 17 Subtidal Reef (Point) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SUBTIDAL_REEF_POINT)
Article 17 Subtidal Reef (Point) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SUBTIDAL_REEF_POINT)
Article 17 Mearl Beds WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_MEARLBEDS)
Article 17 Mearl Beds WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_MEARLBEDS)
Article 17 Subtidal Reef WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SUBTIDAL_REEF)
Article 17 Subtidal Reef WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SUBTIDAL_REEF)
Article 17 Sea Caves (Points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SEA_CAVE)
Article 17 Sea Caves (Points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ART17_SEA_CAVE)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Article 17 Mudflats and Sandflas GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MudflatsAndSandflas.json
Article 17 Mudflats and Sandflas GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MudflatsAndSandflas.gml
Article 17 Mudflats and Sandflas KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MudflatsAndSandflas.kml
Article 17 Mudflats and Sandflas Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MudflatsAndSandflas.zip
Article 17 Methane-derived authogenic carbonates GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MethaneDerivedAuthogenicCarbonates.json
Article 17 Methane-derived authogenic carbonates GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MethaneDerivedAuthogenicCarbonates.gml
Article 17 Methane-derived authogenic carbonates KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MethaneDerivedAuthogenicCarbonates.kml
Article 17 Methane-derived authogenic carbonates Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MethaneDerivedAuthogenicCarbonates.zip
Article 17 Sand Banks GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SandBanks.json
Article 17 Sand Banks GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SandBanks.gml
Article 17 Sand Banks KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SandBanks.kml
Article 17 Sand Banks Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SandBanks.zip
Article 17 Estuaries GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Estuaries.json
Article 17 Estuaries GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Estuaries.gml
Article 17 Estuaries KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Estuaries.kml
Article 17 Estuaries Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Estuaries.zip
Article 17 Estuaries Associated Sediment GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17EstuariesAssociatedSediment.json
Article 17 Estuaries Associated Sediment GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17EstuariesAssociatedSediment.gml
Article 17 Estuaries Associated Sediment KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17EstuariesAssociatedSediment.kml
Article 17 Estuaries Associated Sediment Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17EstuariesAssociatedSediment.zip
Article 17 Intertidal Reef GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17IntertidalReef.json
Article 17 Intertidal Reef GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17IntertidalReef.gml
Article 17 Intertidal Reef KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17IntertidalReef.kml
Article 17 Large Shallow Inlets and Bays GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17LargeShallowInletsAndBays.json
Article 17 Large Shallow Inlets and Bays GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17LargeShallowInletsAndBays.gml
Article 17 Large Shallow Inlets and Bays KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17LargeShallowInletsAndBays.kml
Article 17 Large Shallow Inlets and Bays Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17LargeShallowInletsAndBays.zip
Article 17 Saline Lagoons GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SalineLagoons.json
Article 17 Saline Lagoons GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SalineLagoons.gml
Article 17 Saline Lagoons KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SalineLagoons.kml
Article 17 Saline Lagoons Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SalineLagoons.zip
Article 17 Saltmarsh GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Saltmarsh.json
Article 17 Saltmarsh GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Saltmarsh.gml
Article 17 Saltmarsh KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Saltmarsh.kml
Article 17 Saltmarsh Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17Saltmarsh.zip
Article 17 Sea Caves (Lines) GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesLines.json
Article 17 Sea Caves (Lines) GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesLines.gml
Article 17 Sea Caves (Lines) KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesLines.kml
Article 17 Sea Caves (Lines) Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesLines.zip
Article 17 Subtidal Reef (Point) GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReefPoint.json
Article 17 Subtidal Reef (Point) GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReefPoint.gml
Article 17 Subtidal Reef (Point) KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReefPoint.kml
Article 17 Subtidal Reef (Point) Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReefPoint.zip
Article 17 Mearl Beds GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MearlBeds.json
Article 17 Mearl Beds GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MearlBeds.gml
Article 17 Mearl Beds KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MearlBeds.kml
Article 17 Mearl Beds Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17MearlBeds.zip
Article 17 Subtidal Reef GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReef.json
Article 17 Subtidal Reef GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReef.gml
Article 17 Subtidal Reef KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReef.kml
Article 17 Subtidal Reef Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SubtidalReef.zip
Article 17 Sea Caves (Points) GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesPoints.json
Article 17 Sea Caves (Points) GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesPoints.gml
Article 17 Sea Caves (Points) KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesPoints.kml
Article 17 Sea Caves (Points) Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineArticle17HabitatsFeatures-Article17SeaCavesPoints.zip
Article 17 Intertidal Reef Shapefile https://naturalresourceswales.sharefile.eu/d-s8f53c241e054c7d9