Cynefinoedd a Rhywogaethau'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Morol yng Nghymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Fel rhan o ymrwymiad y DU i’r Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn 1992, y Confensiwn OSPAR a’r Ddeddf NERC, cafwyd nifer o fentrau er mwyn nodi’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hynny y gallai eu poblogaethau yn y DU fod dan fygythiad, ac er mwyn creu cynlluniau i leihau’r bygythiadau hynny a chynnal bioamrywiaeth. Mae’r rhestr yn cynnwys holl flaenoriaethau Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth ar gyfer y môr, yn ogystal â chynefinoedd a rhywogaethau ychwanegol i adlewyrchu’r rheini y mae angen cymryd camau cadwraethol yn eu cylch yng Nghymru. Ar gyfer data pob rhywogaeth a chynefin, fe ddylai gynnwys map o’u dosbarthiad o amgylch arfordir Cymru a thestun ategol â gwybodaeth am eu hecoleg, eu prinder, eu gwarchodaeth ddeddfwriaethol, yr enghreifftiau ohonynt ar safleoedd statudol a’r bygythiadau y gwyddys amdanynt. Mae’r set ddata wedi’i llunio o gasgliad o setiau data sydd wedi’u diweddaru drwy’r blynyddoedd. Roedd y setiau data hyn yn ymwneud â rhywogaethau a chynefinoedd morol sydd o bwysigrwydd cadwraethol i Gymru.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans.


Diweddariad diwethaf
See metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
NERC OSPAR Arctica Islandica Ocean Quahog Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT)
NERC OSPAR Arctica Islandica Ocean Quahog Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT)
NERC OSPAR P Calcareum Wgs84 Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT)
NERC OSPAR P Calcareum Wgs84 Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT)
NERC Alkmaria Romijni tentacled lagoon worm Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT)
NERC Alkmaria Romijni tentacled lagoon worm Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT)
NERC Cruoria Cruoriiformis Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT)
NERC Cruoria Cruoriiformis Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT)
NERC Edwardsia Timida burrowing anemone Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT)
NERC Edwardsia Timida burrowing anemone Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT)
NERC Gammarus Insensibilis lagoon sand shrimp Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT)
NERC Gammarus Insensibilis lagoon sand shrimp Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT)
NERC Grateloupia Dermocorynus montagnei Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT)
NERC Grateloupia Dermocorynus montagnei Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT)
NERC Haliclystus auricula stalked jellyfish Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT)
NERC Haliclystus auricula stalked jellyfish Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT)
NERC Lithothamnion coralloides Coral maerl Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT)
NERC Lithothamnion coralloides Coral maerl Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT)
NERC Lucernariopsis Campanulata stalked jellyfish Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT)
NERC Lucernariopsis Campanulata stalked jellyfish Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT)
NERC Padina Pavonica Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PADINA_POINT)
NERC Padina Pavonica Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PADINA_POINT)
NERC Phymatolithon calcareum common maerl Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT)
NERC Phymatolithon calcareum common maerl Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT)
NERC Tenellia Adspersa WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT)
NERC Tenellia Adspersa WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT)
NERC Eunicella Verrucosa pink sea fan Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT)
NERC Eunicella Verrucosa pink sea fan Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT)
NERC Anotrichium barbatum bearded red seaweed Point WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT)
NERC Anotrichium barbatum bearded red seaweed Point WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
NERC OSPAR Arctica Islandica Ocean Quahog Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC OSPAR Arctica Islandica Ocean Quahog Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC OSPAR Arctica Islandica Ocean Quahog Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC OSPAR Arctica Islandica Ocean Quahog Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_ARTICA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC OSPAR P Calcareum Wgs84 Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC OSPAR P Calcareum Wgs84 Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC OSPAR P Calcareum Wgs84 Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC OSPAR P Calcareum Wgs84 Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_OSPAR_SP_CALCAREUM_WGS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Alkmaria Romijni tentacled lagoon worm Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Alkmaria Romijni tentacled lagoon worm Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Alkmaria Romijni tentacled lagoon worm Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Alkmaria Romijni tentacled lagoon worm Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_ALKMARIA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Cruoria Cruoriiformis Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Cruoria Cruoriiformis Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Cruoria Cruoriiformis Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Cruoria Cruoriiformis Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_CRUORIA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Edwardsia Timida burrowing anemone Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Edwardsia Timida burrowing anemone Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Edwardsia Timida burrowing anemone Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Edwardsia Timida burrowing anemone Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_EDWARDSIA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Gammarus Insensibilis lagoon sand shrimp Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Gammarus Insensibilis lagoon sand shrimp Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Gammarus Insensibilis lagoon sand shrimp Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Gammarus Insensibilis lagoon sand shrimp Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GAMMARUS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Grateloupia Dermocorynus montagnei Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Grateloupia Dermocorynus montagnei Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Grateloupia Dermocorynus montagnei Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Grateloupia Dermocorynus montagnei Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_GRATELOUPIA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Haliclystus auricula stalked jellyfish Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Haliclystus auricula stalked jellyfish Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Haliclystus auricula stalked jellyfish Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Haliclystus auricula stalked jellyfish Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_HALICLYSTUS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Lithothamnion coralloides Coral maerl Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Lithothamnion coralloides Coral maerl Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Lithothamnion coralloides Coral maerl Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Lithothamnion coralloides Coral maerl Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LITHOTHAMNION_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Lucernariopsis Campanulata stalked jellyfish Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Lucernariopsis Campanulata stalked jellyfish Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Lucernariopsis Campanulata stalked jellyfish Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Lucernariopsis Campanulata stalked jellyfish Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_LUCERNARIOPS_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Padina Pavonica Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PADINA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Padina Pavonica Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PADINA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Padina Pavonica Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PADINA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Padina Pavonica Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PADINA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Phymatolithon calcareum common maerl Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Phymatolithon calcareum common maerl Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Phymatolithon calcareum common maerl Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Phymatolithon calcareum common maerl Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_PHYMATOLITHON_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Tenellia Adspersa GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Tenellia Adspersa GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Tenellia Adspersa KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Tenellia Adspersa Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NERC_SP_TENELLIA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Eunicella Verrucosa pink sea fan Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Eunicella Verrucosa pink sea fan Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Eunicella Verrucosa pink sea fan Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Eunicella Verrucosa pink sea fan Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRWNERC_SP_EUNICELLA_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
NERC Anotrichium barbatum bearded red seaweed Point GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT&outputFormat=application%2Fjson
NERC Anotrichium barbatum bearded red seaweed Point GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NERC Anotrichium barbatum bearded red seaweed Point KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NERC Anotrichium barbatum bearded red seaweed Point Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW__NERC_SP_ANOTRICHIUM_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP