Marine Environmental Data & Information Network (MEDIN)

British Oceanographic Data Centre (BODC)

Oceannet yw'r enw parth sy'n cael ei ddefnyddio gan y Rhwydwaith Data a Gwybodaeth Amgylchedd Morol (MEDIN). Mae'r hafan yn rhoi gwybodaeth am MEDIN fel partneriaeth o fudiadau sy'n cydweithio i wella mynediad at ddata morol a'i warchod. Gall defnyddwyr y wefan ddod o hyd i ddolenni ar sut i ddarganfod data morol, sut i gyflwyno a chreu metadata morol, sut i gael data ar rwydwaith MEDIN, cael gwybodaeth ar Safon Metadata MEDIN a chanllawiau ar y wybodaeth angenrheidiol wrth gasglu data morol.


Dangos Gwefan
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Morol Gwefan