Archif Trwyddedau Morol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r cofnod yn cynnwys data sy’n gysylltiedig â cheisiadau hanesyddol am drwyddedau morol yng Nghymru, a rhai sydd wedi dod i ben. Mae’r data’n galluogi’r arfer o fapio lleoliad y ceisiadau fel y gellir asesu unrhyw effeithiau cyfunol gyda chynigion eraill.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Morol Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Points WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84)
Points WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84)
Lines WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84)
Lines WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84)
Polygons WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLYGONS_WGS84)
Polygons WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLYGONS_WGS84)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Points GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCHIVE_POINTS_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
Points GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCHIVE_POINTS_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Points KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCHIVE_POINTS_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Points Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCHIVE_POINTS_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP
Points GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Points.json
Points GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Points.gml
Points KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Points.kml
Points Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Points.zip
Lines GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Lines.json
Lines GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Lines.gml
Lines KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Lines.kml
Lines Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicenceArchive-Lines.zip
Polygons GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLYGONS_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
Polygons GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLYGONS_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Polygons KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLYGONS_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Polygons Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLYGONS_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP