Archif Trwyddedau Morol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r cofnod yn cynnwys data sy’n gysylltiedig â cheisiadau hanesyddol am drwyddedau morol yng Nghymru, a rhai sydd wedi dod i ben. Mae’r data’n galluogi’r arfer o fapio lleoliad y ceisiadau fel y gellir asesu unrhyw effeithiau cyfunol gyda chynigion eraill.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Morol Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
NRW - Marine Licences Archive (Lines) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84)
NRW - Marine Licences Archive (Lines) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84)
NRW - Marine Licences Archive (Points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84)
NRW - Marine Licences Archive (Points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84)
NRW - Marine Licences Archive (Polygons) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLY_WGS84)
NRW - Marine Licences Archive (Polygons) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLY_WGS84)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
NRW - Marine Licences Archive (Lines) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
NRW - Marine Licences Archive (Lines) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NRW - Marine Licences Archive (Lines) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NRW - Marine Licences Archive (Lines) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_LINES_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP
NRW - Marine Licences Archive (Points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
NRW - Marine Licences Archive (Points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NRW - Marine Licences Archive (Points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NRW - Marine Licences Archive (Points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POINTS_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP
NRW - Marine Licences Archive (Polygons) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLY_WGS84&outputFormat=application%2Fjson
NRW - Marine Licences Archive (Polygons) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLY_WGS84&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
NRW - Marine Licences Archive (Polygons) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLY_WGS84&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
NRW - Marine Licences Archive (Polygons) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_ARCH_POLY_WGS84&outputFormat=SHAPE-ZIP