Trwyddedau Morol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae’r cofnodion hyn yn cynnwys data cyfesurynnol cysylltiedig â cheisiadau am drwyddedau morol, neu maent wedi cael eu cyhoeddi neu wedi dod i ben ac yn rhai hanesyddol. Ceir hefyd safleoedd gwaredu sy’n gysylltiedig â cheisiadau carthu morol. Mae’r data hwn yn caniatáu i leoliadau ceisiadau am drwyddedau gael eu mapio i asesu ym mha ffyrdd y maent yn effeithio ar safleoedd dynodedig.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata

I'w weld dan
Morol Data gofodol

Disgrifiad Math Diweddbwynt
Grab Samples WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LICENCE_APPS_GRABSAMPLES_POLY_WGS84)
Grab Samples WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LICENCE_APPS_GRABSAMPLES_POLY_WGS84)
Disposal Sites WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LICENCE_DISPOSAL_SITES_WGS84)
Disposal Sites WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LICENCE_DISPOSAL_SITES_WGS84)
Points WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LIC_APPS_POINTS_WGS84)
Points WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LIC_APPS_POINTS_WGS84)
Lines WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LIC_APPS_LINES_WGS84)
Lines WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LIC_APPS_LINES_WGS84)
Polygons WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LIC_APPS_POLYGONS_WGS84)
Polygons WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_MARINE_LIC_APPS_POLYGONS_WGS84)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Grab Samples GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-GrabSamples.json
Grab Samples GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-GrabSamples.gml
Grab Samples KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-GrabSamples.kml
Grab Samples Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-GrabSamples.zip
Disposal Sites GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-DisposalSites.json
Disposal Sites GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-DisposalSites.gml
Disposal Sites KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-DisposalSites.kml
Disposal Sites Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-DisposalSites.zip
Points GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Points.json
Points GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Points.gml
Points KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Points.kml
Points Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Points.zip
Lines GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Lines.json
Lines GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Lines.gml
Lines KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Lines.kml
Lines Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Lines.zip
Polygons GeoJSON http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Polygons.json
Polygons GML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Polygons.gml
Polygons KML http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Polygons.kml
Polygons Shapefile http://lle.gov.wales/catalogue/item/MarineLicences-Polygons.zip