Trwyddedu Morol: Band 1 Ardaloedd Sensitif

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cytunodd, nododd a dogfennodd CNC pa gynefinoedd a nodweddion ACA sy’n sensitif i ystod o weithgareddau Trwyddedu Morol Band 1. Mae’r set ddata’n cynnwys polygonau sy’n deillio o haenau Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth (Adran 7) / haenau OSPAR, haenau cynefinoedd ACA Rheoliad 25 a Cham 1 o’r arolwg rhynglanwol. Barnwyd bod pob un o’r cynefinoedd sydd wedi’u cynnwys yn yr haenau hyn yn sensitif i weithgareddau Trwyddedau Morol Band 1. Mae’r data’n cynnwys cofnodion cynefinoedd sydd wedi’u gwarchod neu’n sensitif, ac a gasglwyd fel rhan o arolwg llinell Sylfaen, rhaglenni monitro a chofnodion ad hoc. Mae trydedd haen yn deillio o set ddata safleoedd dynodedig yr Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), gan nodi AGA sensitif i Weithgareddau Trwyddedu Morol Band 1. 

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded Arolwg Ordnans 100019741. Hawlfraint y Goron a Hawl Cronfa Ddata.


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Access Sensitivity Habitats WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__CONSTRUCTION)
Access Sensitivity Habitats WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__CONSTRUCTION)
Construction Sensitivity WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__HABS)
Construction Sensitivity WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__HABS)
SPA Sensitivity WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__SPA)
SPA Sensitivity WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__SPA)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Access Sensitivity Habitats GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__CONSTRUCTION&outputFormat=application%2Fjson
Access Sensitivity Habitats GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__CONSTRUCTION&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Access Sensitivity Habitats KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__CONSTRUCTION&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Access Sensitivity Habitats Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__CONSTRUCTION&outputFormat=SHAPE-ZIP
Construction Sensitivity GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__HABS&outputFormat=application%2Fjson
Construction Sensitivity GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__HABS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Construction Sensitivity KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__HABS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Construction Sensitivity Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__HABS&outputFormat=SHAPE-ZIP
SPA Sensitivity GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__SPA&outputFormat=application%2Fjson
SPA Sensitivity GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__SPA&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
SPA Sensitivity KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__SPA&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
SPA Sensitivity Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_ML_B1SENSITIVE__SPA&outputFormat=SHAPE-ZIP