Cynefinoedd a Rhywogaethau Rheoliad 35

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae mapiau nodweddion ACA Rheoliad 35 yn cynnig llinell sylfaen ddangosol yn ymwneud â maint a statws (h.y. statws a/neu hyder “Pendant” neu “Botensial”) ar gyfer nodweddion ACA adeg dynodi’r safle. Dyma’r mapiau y dylid eu defnyddio i asesu effeithiau posibl cynlluniau a phrosiectau, ac ar gyfer cyngor yn ymwneud â gwaith achos. Maent hefyd yn ffurfio llinell sylfaen y gellir ei defnyddio i fesur newidiadau mewn maint wrth lunio adroddiadau ar gyfer y Gyfarwyddeb Cynefinoedd.

Cydnabyddiaeth

Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Derived in part from 1:50,000 scale BGS Digital Data under Licence Number 2013/062. British Geological society. ©NERC


You may be interested in the following interactive maps on Lle cy -

Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Dee Estuary - Estuaries WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_ESTUARIES)
Dee Estuary - Estuaries WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_ESTUARIES)
Dee Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_MUDFLATS_SANDFLATS)
Dee Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_MUDFLATS_SANDFLATS)
Dee Estuary - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALICORNIA)
Dee Estuary - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALICORNIA)
Dee Estuary - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALT_MEADOW)
Dee Estuary - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALT_MEADOW)
Severn Estuary - Estuaries WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_ESTUARIES)
Severn Estuary - Estuaries WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_ESTUARIES)
Severn Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_MUDFLATS_SANDFLATS)
Severn Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_MUDFLATS_SANDFLATS)
Severn Estuary - Reefs WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_REEFS)
Severn Estuary - Reefs WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_REEFS)
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_SANDBANKS)
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_SANDBANKS)
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVE_POINTS)
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVE_POINTS)
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVES_LINES)
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVES_LINES)
Cardigan Bay - Reefs (intertidal) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_INTER_REEFS)
Cardigan Bay - Reefs (intertidal) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_INTER_REEFS)
Cardigan Bay - Reefs (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_POINTS)
Cardigan Bay - Reefs (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_POINTS)
Cardigan Bay - Reefs (subtidal) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_SUBTIDAL)
Cardigan Bay - Reefs (subtidal) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_SUBTIDAL)
Cardigan Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_SANDBANKS)
Cardigan Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_SANDBANKS)
Carmarthen Bay and Estuaries - Estuaries WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_ESTUARIES)
Carmarthen Bay and Estuaries - Estuaries WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_ESTUARIES)
Carmarthen Bay and Estuaries - Large shallow inlets and bays WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_LSIB)
Carmarthen Bay and Estuaries - Large shallow inlets and bays WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_LSIB)
Carmarthen Bay and Estuaries - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_MUDANDSANFLATS)
Carmarthen Bay and Estuaries - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_MUDANDSANFLATS)
Carmarthen Bay and Estuaries - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALICORNIA)
Carmarthen Bay and Estuaries - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALICORNIA)
Carmarthen Bay and Estuaries - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALTMARSH)
Carmarthen Bay and Estuaries - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALTMARSH)
Carmarthen Bay and Estuaries - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SANDBANKS)
Carmarthen Bay and Estuaries - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SANDBANKS)
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_LINES)
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_LINES)
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_POINT)
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_POINT)
Menai Strait and Conwy Bay - Large shallow inlets and bays WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_LSIB)
Menai Strait and Conwy Bay - Large shallow inlets and bays WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_LSIB)
Menai Strait and Conwy Bay - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_MUD_SAND)
Menai Strait and Conwy Bay - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_MUD_SAND)
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF)
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF)
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF_POINT)
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF_POINT)
Menai Strait and Conwy Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_SANBANKS)
Menai Strait and Conwy Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_SANBANKS)
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVE_POINTS)
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVE_POINTS)
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVES_LINE)
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVES_LINE)
Pembrokeshire Marine - Reefs (Intertidal) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_INTER_REEF)
Pembrokeshire Marine - Reefs (Intertidal) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_INTER_REEF)
Pembrokeshire Marine - Large shallow inlets and bays WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_LSIB)
Pembrokeshire Marine - Large shallow inlets and bays WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_LSIB)
Pembrokeshire Marine - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_MUD_SANDFLATS)
Pembrokeshire Marine - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_MUD_SANDFLATS)
Pembrokeshire Marine - Reefs (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_REEF_POINTS)
Pembrokeshire Marine - Reefs (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_REEF_POINTS)
Pembrokeshire Marine - Coastal lagoons WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALINELAGOON)
Pembrokeshire Marine - Coastal lagoons WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALINELAGOON)
Pembrokeshire Marine - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALTMARSH)
Pembrokeshire Marine - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALTMARSH)
Pembrokeshire Marine - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SANDBANKS)
Pembrokeshire Marine - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SANDBANKS)
Pembrokeshire Marine - Reefs (Subtidal) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SUBTIDAL_REEF)
Pembrokeshire Marine - Reefs (Subtidal) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SUBTIDAL_REEF)
Pen Llyn a`r Sarnau - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_CAVELINES)
Pen Llyn a`r Sarnau - Submerged or partially submerged sea caves (lines) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_CAVELINES)
Pen Llyn a`r Sarnau - Estuaries WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_ESTUARIES)
Pen Llyn a`r Sarnau - Estuaries WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_ESTUARIES)
Pen Llyn a`r Sarnau - Large shallow inlets and bays WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_LSIB)
Pen Llyn a`r Sarnau - Large shallow inlets and bays WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_LSIB)
Pen Llyn a`r Sarnau - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_MUDANDSANDFLATS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_MUDANDSANDFLATS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs (points) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEF_POINTS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs (points) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEF_POINTS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEFS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEFS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALICORNIA)
Pen Llyn a`r Sarnau - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALICORNIA)
Pen Llyn a`r Sarnau - Coastal lagoons WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALINE_LAGOONS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Coastal lagoons WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALINE_LAGOONS)
Pen Llyn a`r Sarnau - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALTMARSH)
Pen Llyn a`r Sarnau - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALTMARSH)
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SANDBANKS)
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SANDBANKS)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Dee Estuary - Estuaries GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fjson
Dee Estuary - Estuaries GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Dee Estuary - Estuaries KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Dee Estuary - Estuaries Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_ESTUARIES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Dee Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fjson
Dee Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Dee Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Dee Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Dee Estuary - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fjson
Dee Estuary - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Dee Estuary - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Dee Estuary - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALICORNIA&outputFormat=SHAPE-ZIP
Dee Estuary - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALT_MEADOW&outputFormat=application%2Fjson
Dee Estuary - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALT_MEADOW&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Dee Estuary - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALT_MEADOW&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Dee Estuary - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_DEE_ESTUARY_SALT_MEADOW&outputFormat=SHAPE-ZIP
Severn Estuary - Estuaries GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fjson
Severn Estuary - Estuaries GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Severn Estuary - Estuaries KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Severn Estuary - Estuaries Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_ESTUARIES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Severn Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fjson
Severn Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Severn Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Severn Estuary - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_MUDFLATS_SANDFLATS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Severn Estuary - Reefs GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_REEFS&outputFormat=application%2Fjson
Severn Estuary - Reefs GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_REEFS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Severn Estuary - Reefs KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_REEFS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Severn Estuary - Reefs Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_REEFS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fjson
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_SEVERN_SANDBANKS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVE_POINTS&outputFormat=application%2Fjson
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVE_POINTS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVE_POINTS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVE_POINTS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVES_LINES&outputFormat=application%2Fjson
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVES_LINES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVES_LINES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cardigan Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_CAVES_LINES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cardigan Bay - Reefs (intertidal) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_INTER_REEFS&outputFormat=application%2Fjson
Cardigan Bay - Reefs (intertidal) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_INTER_REEFS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cardigan Bay - Reefs (intertidal) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_INTER_REEFS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cardigan Bay - Reefs (intertidal) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_INTER_REEFS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cardigan Bay - Reefs (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_POINTS&outputFormat=application%2Fjson
Cardigan Bay - Reefs (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_POINTS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cardigan Bay - Reefs (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_POINTS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cardigan Bay - Reefs (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_POINTS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cardigan Bay - Reefs (subtidal) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_SUBTIDAL&outputFormat=application%2Fjson
Cardigan Bay - Reefs (subtidal) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_SUBTIDAL&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cardigan Bay - Reefs (subtidal) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_SUBTIDAL&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cardigan Bay - Reefs (subtidal) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_REEFS_SUBTIDAL&outputFormat=SHAPE-ZIP
Cardigan Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fjson
Cardigan Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Cardigan Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Cardigan Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CARDIGAN_SANDBANKS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Carmarthen Bay and Estuaries - Estuaries GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fjson
Carmarthen Bay and Estuaries - Estuaries GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Carmarthen Bay and Estuaries - Estuaries KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Carmarthen Bay and Estuaries - Estuaries Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_ESTUARIES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Carmarthen Bay and Estuaries - Large shallow inlets and bays GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_LSIB&outputFormat=application%2Fjson
Carmarthen Bay and Estuaries - Large shallow inlets and bays GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_LSIB&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Carmarthen Bay and Estuaries - Large shallow inlets and bays KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_LSIB&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Carmarthen Bay and Estuaries - Large shallow inlets and bays Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_LSIB&outputFormat=SHAPE-ZIP
Carmarthen Bay and Estuaries - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_MUDANDSANFLATS&outputFormat=application%2Fjson
Carmarthen Bay and Estuaries - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_MUDANDSANFLATS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Carmarthen Bay and Estuaries - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_MUDANDSANFLATS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Carmarthen Bay and Estuaries - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_MUDANDSANFLATS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Carmarthen Bay and Estuaries - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fjson
Carmarthen Bay and Estuaries - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Carmarthen Bay and Estuaries - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Carmarthen Bay and Estuaries - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALICORNIA&outputFormat=SHAPE-ZIP
Carmarthen Bay and Estuaries - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fjson
Carmarthen Bay and Estuaries - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Carmarthen Bay and Estuaries - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Carmarthen Bay and Estuaries - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SALTMARSH&outputFormat=SHAPE-ZIP
Carmarthen Bay and Estuaries - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fjson
Carmarthen Bay and Estuaries - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Carmarthen Bay and Estuaries - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Carmarthen Bay and Estuaries - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_CAMARTHEN_SANDBANKS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_LINES&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_LINES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_LINES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (lines) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_LINES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Submerged or partially submerged sea caves (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_CAVE_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Large shallow inlets and bays GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_LSIB&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Large shallow inlets and bays GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_LSIB&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Large shallow inlets and bays KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_LSIB&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Large shallow inlets and bays Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_LSIB&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_MUD_SAND&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_MUD_SAND&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_MUD_SAND&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_MUD_SAND&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF_POINT&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF_POINT&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF_POINT&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Reefs (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_REEF_POINT&outputFormat=SHAPE-ZIP
Menai Strait and Conwy Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_SANBANKS&outputFormat=application%2Fjson
Menai Strait and Conwy Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_SANBANKS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Menai Strait and Conwy Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_SANBANKS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Menai Strait and Conwy Bay - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_MENAI_SANBANKS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVE_POINTS&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVE_POINTS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVE_POINTS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVE_POINTS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVES_LINE&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVES_LINE&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (lines) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVES_LINE&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Submerged or partially submerged sea caves (lines) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_CAVES_LINE&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Reefs (Intertidal) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_INTER_REEF&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Reefs (Intertidal) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_INTER_REEF&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Reefs (Intertidal) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_INTER_REEF&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Reefs (Intertidal) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_INTER_REEF&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Large shallow inlets and bays GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_LSIB&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Large shallow inlets and bays GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_LSIB&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Large shallow inlets and bays KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_LSIB&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Large shallow inlets and bays Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_LSIB&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_MUD_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_MUD_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_MUD_SANDFLATS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_MUD_SANDFLATS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Reefs (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_REEF_POINTS&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Reefs (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_REEF_POINTS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Reefs (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_REEF_POINTS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Reefs (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_REEF_POINTS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Coastal lagoons GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALINELAGOON&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Coastal lagoons GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALINELAGOON&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Coastal lagoons KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALINELAGOON&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Coastal lagoons Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALINELAGOON&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SALTMARSH&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SANDBANKS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pembrokeshire Marine - Reefs (Subtidal) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SUBTIDAL_REEF&outputFormat=application%2Fjson
Pembrokeshire Marine - Reefs (Subtidal) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SUBTIDAL_REEF&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pembrokeshire Marine - Reefs (Subtidal) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SUBTIDAL_REEF&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pembrokeshire Marine - Reefs (Subtidal) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PEMBROKSHIRE_SUBTIDAL_REEF&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_CAVELINES&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Submerged or partially submerged sea caves (lines) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_CAVELINES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Submerged or partially submerged sea caves (lines) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_CAVELINES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Submerged or partially submerged sea caves (lines) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_CAVELINES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Estuaries GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Estuaries GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Estuaries KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_ESTUARIES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Estuaries Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_ESTUARIES&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Large shallow inlets and bays GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_LSIB&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Large shallow inlets and bays GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_LSIB&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Large shallow inlets and bays KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_LSIB&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Large shallow inlets and bays Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_LSIB&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_MUDANDSANDFLATS&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_MUDANDSANDFLATS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_MUDANDSANDFLATS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_MUDANDSANDFLATS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs (points) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEF_POINTS&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs (points) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEF_POINTS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs (points) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEF_POINTS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs (points) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEF_POINTS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEFS&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEFS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEFS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Reefs Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_REEFS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALICORNIA&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALICORNIA&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Coastal lagoons GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALINE_LAGOONS&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Coastal lagoons GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALINE_LAGOONS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Coastal lagoons KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALINE_LAGOONS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Coastal lagoons Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALINE_LAGOONS&outputFormat=SHAPE-ZIP
Pen Llyn a`r Sarnau - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fjson
Pen Llyn a`r Sarnau - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Pen Llyn a`r Sarnau - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALTMARSH&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Pen Llyn a`r Sarnau - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SALTMARSH&outputFormat=SHAPE-ZIP
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fjson
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SANDBANKS&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Severn Estuary - Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_SAC_PLAS_SANDBANKS&outputFormat=SHAPE-ZIP