Polisi Cynllunio Mwynau Cymru

Llywodraeth Cymru

Mae polisïau cynllunio defnydd tir ar gyfer datblygu mwynau wedi'u nodi ym Mhennod 14 o Bolisi Cynllunio Cymru. Mae'r polisïau hyn yn ymdrin â defnyddio tir yn y byrdymor a'r hirdymor a diogelu dyddodion mwynau.


Dangos Cyhoeddi
Diweddariad diwethaf
Anhysbys
I'w weld dan
Pridd Cyhoeddi