Rheoli Risg Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (NCERM)

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae'r set ddata hon yn fersiwn fanylach o'r data Erydiad Arfordirol sydd ar gael hefyd ar Lle (Dolen Gyswllt). Mae'r map Rheoli Risg Erydiad Arfordirol Cenedlaethol (NCERM) yn dangos gwaelodlin arfordirol ofodol NCERM. Mae'r waelodlin hon wedi'i rhannu i 'ffryntiadau'. Diffinnir y rhain fel darnau o arfordir ac iddynt nodweddion cyson yn seiliedig ar nodweddion ymddygiad clogwyni a'r nodweddion amddiffyn. Fe'i bwriedir fel set ddata meincnod cyfoes a dibynadwy sy'n dangos maint a chyfraddau erydiad am dri chyfnod, a hynny o ddyddiad sylfaen, sef 2005:

  • Tymor Byr (0 – 20ml h.y. 2005 hyd 2025);
  • Tymor Canolig (20 – 50ml h.y. 2025 hyd 2055); a
  • Tymor Hir (50 – 100ml h.y. 2055 hyd 2105).

Mewn perthynas â’r lefelau hyder 5, 50 a 95% canraddol ar gyfer y ddwy senario ganlynol (DS Mae'r holl bellterau yn gronnol dros amser ac fe’u rhoddir mewn metrau):

      • Dim Senario Polisi Ymyrraeth Weithredol; a

      • Gyda gweithredu Polisïau Cynllun Rheoli Traethlin 2.

Mae polisïau math Amddiffyn a CRhT ar gyfer pob un o'r tri chyfnod a ddisgrifir uchod wedi'u cynnwys.

Mae'r data a'r wybodaeth gysylltiedig wedi'u bwriadu at ddibenion cyfarwyddyd - ni all y rhain ddarparu manylion ar gyfer eiddo unigol. Mae gwybodaethNCERM yn ystyried y prif risg yn yr arfordir, er bod prosesau llifogydd ac erydiad yn aml yn gysylltiedig, ac nid yw data ar erydu nodweddion y blaendraeth yn cael eu cynnwys yn gyffredinol.

Mae'r data yn disgrifio'r amcangyfrifon uchaf ac isaf o risg erydu mewn lleoliad penodol y disgwylir i leoliad gwirioneddol yr arfordir orwedd ynddo. Nid yw'r data yn amcangyfrif lleoliad absoliwt arfordir y dyfodol. Yn gyffredinol, nid yw manylion ardaloedd daearegol cymhleth, a elwir yn "glogwyni cymhleth", wedi'u cynnwys yn gyffredinol yn y set ddata oherwydd yr ansicrwydd cynhenid sy'n gysylltiedig â rhagfynegi amseriad a maint yr erydiad yn y lleoliadau hyn.


Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata


Disgrifiad Math Diweddbwynt
Great Orme to English Border WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_GRT_ORME_ENG)
Great Orme to English Border WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_GRT_ORME_ENG)
Severn WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_SEVERN)
Severn WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_SEVERN)
Swansea to Camarthen Bay WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_SWAN_CAMA_BAY)
Swansea to Camarthen Bay WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_SWAN_CAMA_BAY)
West of Wales WMS http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_WEST_WALES)
West of Wales WFS http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_NCERM_WEST_WALES)

Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant
Disgrifiad Fformat Download Link
Great Orme to English Border GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_GRT_ORME_ENG&outputFormat=application%2Fjson
Great Orme to English Border GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_GRT_ORME_ENG&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Great Orme to English Border KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_GRT_ORME_ENG&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Great Orme to English Border Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_GRT_ORME_ENG&outputFormat=SHAPE-ZIP
Severn GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SEVERN&outputFormat=application%2Fjson
Severn GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SEVERN&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Severn KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SEVERN&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Severn Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SEVERN&outputFormat=SHAPE-ZIP
Swansea to Camarthen Bay GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SWAN_CAMA_BAY&outputFormat=application%2Fjson
Swansea to Camarthen Bay GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SWAN_CAMA_BAY&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
Swansea to Camarthen Bay KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SWAN_CAMA_BAY&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
Swansea to Camarthen Bay Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_SWAN_CAMA_BAY&outputFormat=SHAPE-ZIP
West of Wales GeoJSON http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_WEST_WALES&outputFormat=application%2Fjson
West of Wales GML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_WEST_WALES&outputFormat=application%2Fgml%2Bxml%3B+version%3D3.2
West of Wales KML http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_WEST_WALES&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml
West of Wales Shapefile http://lle.gov.wales/services/wfs?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=inspire-nrw:NRW_NCERM_WEST_WALES&outputFormat=SHAPE-ZIP